Julkaistu: 11.10.2018

Kalaneuvoksen silakalle MSC-sertifikaatti

Kalaneuvoksen silakalle MSC-sertifiointi

Kalaneuvoksen välittämä silakka on nyt MSC-sertifioitua. Kalaneuvos-konserni toi uudet Suomen merialueilta kalastettavat MSC-silakkatuotteet ensimmäisenä Suomen markkinoille. Suomen merialueilta kalastettavan silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus sai kesällä 2018 MSC:n kestävän kalastuksen sertifikaatin ensimmäisenä maassamme. Suomen Ammattikalastajaliiton (SAKL) mukaan kalastustoiminta sai hyvät arvosanat kaikilla kolmella MSC:n kestävän kalastuksen osa-alueella. Nyt noin 95 % Suomen merialueen saaliista täyttää sertifikaatin kriteerit.

Silakan dioksiinipitoisuudet ovat puolittuneet 2000-luvulla

Silakan dioksiinipitoisuudet ovat pienentyneet 2000-luvulla alle puoleen ja 1970-luvun lopulta jopa kymmenesosaan. Mittausten mukaan sekä dioksiinien että PCB-yhdisteiden keskimääräiset pitoisuudet ovat nyt selvästi EU:n asettamia enimmäispitoisuuksia pienemmät. Vain joissakin yli 19 sentin kokoluokissa silakan dioksiinipitoisuudet ovat olleet raja-arvojen yläpuolella.

Dioksiinipäästöjä on rajoitettu voimakkaasti kansainvälisillä sopimuksilla ja se on näkynyt selvästi kalojen pitoisuuksissa. Suomalaiset ovat saaneet dioksiinia ja PCB-yhdisteitä valtaosin luonnonkalasta, joten altistuminen niille on pitoisuuksien vähenemisen myötä selvästi laskenut.

Tulokset ovat peräisin Itämeren ja Suomen sisävesien kalojen ympäristömyrkkypitoisuuksia tutkivasta EU-kalat III -hankkeesta, jossa ovat olleet mukana Ruokavirasto, THL, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus Syke.

EU:n raja-arvo dioksiinien enimmäispitoisuuksille kalassa on alle 3,5 pg/g tuorepainoa kohti laskettuna.

Käyttökieltojen ansiosta myös bromattujen palonestoaineiden (PBDE) pitoisuudet Itämeren silakassa ovat puolittuneet 2000-luvulla. Vettä ja likaa hylkivissä tekstiileissä ja teollisuudessa käytettävien perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) pitoisuudet ovat silakassa kasvaneet vuodesta 2009, jolloin niitä mitattiin ensimmäistä kertaa. Silakasta mitatut pitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä, että ne jäävät reilusti alle siedettyjen päiväarvojen alapuolelle.

Mitä dioksiinit ovat?

Silakan dioksiinit 2002-2017
Silakan dioksiinipitoisuudet 2002-2017

Dioksiinit ovat kloorattuja aineita, jotka ovat hyvin kestäviä ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä. Niitä syntyy kaikessa polttamisessa, esimerkiksi jätteiden hävittämisessä. Viime aikoina päästöt ovat tiukkojen rajoitusten ansiosta vähentyneet murto-osaan aikaisemmasta.

Haitallisia dioksiinit ovat, koska ne kertyvät ravintoketjussa ja osa niistä on erittäin myrkyllisiä. Ne ovatkin aiheuttaneet haittaa esimerkiksi hylkeille ja merikotkille, jotka ovat ravintoketjun yläpäässä ja joiden ruokavalio on yksipuolista. Ihmisen ravinnosta dioksiinia sisältävät elintarvikkeiden raaka-aineet käsittävät vain pienen osan, joten altistus on vähäistä.

Silakka on rasvainen kalalaji, ja siksi ympäristömyrkyt kertyvät siihen helpommin kuin esimerkiksi vähärasvaisiin särkikaloihin. Hyödyt ovat kuitenkin suuremmat kuin haitat, sillä hyvien rasvahappojen takia kalan syömistä pidetään terveellisenä huolimatta sen mahdollisista dioksiinipitoisuuksista. Silakassa onkin hyvä proteiinikoostumus, D-vitamiinia sekä omega-3-rasvahappoja.

Silakan puolesta puhuu myös se, että se on ekologista ja kotimaista lähiruokaa.

Silakalle MSC-sertifikaatti

Kaikki suomalainen silakka ei vielä ole sertifioitua, sillä vain Suomen Ammattikalastajaliittoon kuuluvat kalastajat voivat myydä saaliinsa MSC-sertifioituna.

Prosessin aikana kalastuksessa havaittiin useita vahvuuksia. Silakan ja kilohailin kalakantojen todettiin olevan kestävällä tasolla, ja kalastuksen negatiiviset vaikutukset Itämeren ekosysteemiin ja muihin lajeihin ovat myös saatujen tietojen mukaan vähäiset.

Silakan ja kilohailin kalastuksen positiiviset vaikutukset ovat huomattavasti suuremmat; Suomen kaupallisen kalastuksen saaliiden mukana poistuu merestä vuosittain yli 500 tonnia fosforia, mikä vastaa noin neljännestä ihmistoiminnan aiheuttamasta vuotuisesta mereen päätyvästä fosforikuormituksesta. Lokakuussa julkaistavan Suomen ympäristökeskuksen ”Meriympäristön tila 2018”-raportin mukaan valtaosa ravinteista poistuu nimenomaan silakka- ja kilohailisaaliin mukana.

Silakka ja kilohaili ovat Suomen kaupallisesti tärkeimmät kalalajit, ja on hienoa, että ensimmäinen MSC-sertifiointiprosessi toteutettiin onnistuneesti. Vastuullisesti pyydettyjen MSC-sertifioitujen raaka-aineiden kysyntä on yleisessä kasvussa niin elintarvikkeiksi, kuin myös kalajauhon raaka-aineeksi, toteaa SAKL:n toimitusjohtaja Kim Jordas tiedotteessa.

Sertifioinnista huolimatta kehitystyö jatkuu edelleen. SAKL tekeekin yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen ja ELY-keskuksen kanssa, jotta saaliskoostumuksen ja sivusaaliin vieläkin tarkempaa tiedonkeruuta päästään toteuttamaan. Sertifikaatti on voimassa viisi vuotta, ja seuraavissa arvioinneissa halutaan entistä paremmat tulokset kaikilla osa-alueilla. https://www.youtube.com/watch?v=gaH12OjnCUk

MSC on kansainvälinen sertifikaatti

MSC-sertifikaatti on saanut nimensä Marine Stewardship Councililta, joka on voittoa tavoittelematon kansainvälinen organisaatio. Sen kestävän kalastuksen standardi on ainoa luonnonvaraisen kalan ja äyriäisten pyynnin sertifiointi- ja ympäristöohjelma, joka on sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n että ISEAL:n (International Social and Environmental Accreditation and Labelling) parhaiden toimintatapojen mukainen.

Sininen MSC-merkintä takaa, että tuotteet ovat peräisin kalastusyrityksestä, joka täyttää MSC:n kestävän kalastuksen standardin vastuullisuuskriteerit. Lisäksi samalla sertifikaatilla kauppaa käyvät yritykset ovat sertifioitu MSC:n jäljitettävyysstandardin mukaisesti. Standardit on kehitetty yhteistyössä kalastusteollisuuden, ympäristöjärjestöjen, tieteen edustajien, asiantuntijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

MSC-logo
MSC-logo tuotepakkauksissa

Kalaneuvoksen silakkatuotevalikoima pitää sisällään kokonaiset silakat, silakkafileet eri muodoissaan ja silakkamarinadit eri tavoin maustettuina. Silakkamme kalastetaan Selkä- ja Saaristomereltä. Silakassa on sydämelle terveellisiä rasvahappoja sekä vitamiineja ja hivenaineita, kuten fosforia, kalsiumia ja D-vitamiinia. Ravintoarvoihinsa nähden se onkin edullista ruokaa ja sen proteiinikoostumus on hyvä.

Suomen ensimmäiset Suomen merialueilta kalastetut MSC-silakkatuotteet nyt saatavilla Kalaneuvos-konsernilta

Turussa toimiva Kalaneuvos-konserniin kuuluva Martin Kala Oy jalostaa yli puolet kuluttajille päätyvästä elintarvikesilakasta Suomessa. Yritys on jo saanut Marine Stewardship Councililta lisenssin käyttää sertifikaattia silakkajalosteissaan. Martin Kala myy silakkafileetä kaupoille myytäväksi palvelutiskeissä. Kauppojen palvelutiskit voivat markkinoida MSC-silakkatuotteita, mikäli kauppa on hakenut ja saanut palvelutiskilleen sertifikaatin. Vaikka itse palvelutiskillä ei olisi sertifiointia, voi tuotteesta palvelutiskiltä kysymällä saada tiedon siitä, onko myytävä kala sertifioitua.

Lisenssi edellytti auditoinnin tekemistä yrityksestä. Sen suoritti Marine Stewardship Councilin hyväksymä kansainvälinen auditointiyritys. Olimme jo saaneet MSC-lisenssin vuonna 2016 lipeäkalalle, joten yrityksen toimintatavat ja prosessit olivat valmiiksi vaaditulla tasolla, kertoo Martin Kalan tehdaspäällikkö Jari Multanen.

Auditointi maksoi yritykselle joitain tuhansia euroja, mutta Multasen mielestä panostus on hintansa väärtti.

MSC-merkki kalatuotteessa on nykyään tärkeää keskusliikkeille, mutta myös kuluttajille. Kestävä kalastus kiinnostaa yhä useampia ja yhä useampi vaatii tuotteelta MSC-merkintää. Sertifikaatti maksaa ajan kanssa itsensä helposti takaisin, pohtii Multanen.

Kalaneuvos-konsernin valmistamat silakkamarinadit ovat nyt myös MSC-logolla varustetut ja saatavilla hyvin varustetuista ruokakaupoista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kommentit