Arvot

Yrityksemme arvot; laatu, edelläkävijyys, perheyrittäjyys ja vastuullisuus ovat ne kulmakivet, joille toimintamme rakentuu, ja joihin pohjautuen toimintaa edelleen kehitetään. Arvomme ovat ohjeena jokaiselle päivälle niin asiakkaidemme, henkilöstömme kuin alihankkijoidemme keskuudessa.

Laatu

Ylivoimainen laatumme syntyy käyttämistämme laadukkaista raaka-aineista. Jalostamme tuotteemme parhaalla yli 40 vuoden aikana hioutuneella taidollamme taataksemme herkullisen maun. Suomen puhtaissa vesissä kasvaneet ja kasvatetut kalat sekä parhaat tuontiraaka-aineet ovat perusta laadulle ja tuoreudelle.

Koulutuksen ja perehdytyksen avulla mahdollistamme jokaisen työntekijän ammattitaidon ja kehittymisen tehtävissään. Panostamme vahvasti tuotekehitykseen sekä tuotantomenetelmien, tilojen ja laitteiden jatkuvaan kehittämiseen.

Useimmat tuotteemme valmistetaan aina tuoreesta raaka-aineesta – ei pakasteesta. Raaka-aineet tulevat meille suoraan kalastajilta, omilta kasvatuslaitoksiltamme ja kasvattajilta. Nopeat kylmäkuljetukset turvaavat osaltaan tuoreet tuotteet niin jatkojalostukseen kuin suoraan asiakkaillemmekin.

Olemme ensimmäinen suomalainen elintarvikealan tuotantolaitos, joka sai jo vuonna 1995 kansainvälisen ISO 9002 -standardin mukaisen sertifikaatin. Vuonna 2003 tämä laajeni ISO 9001 -standardin mukaiseksi sertifikaatiksi. ISO 14001 -järjestelmä on ollut ympäristöjohtamisen työkaluna vuodesta 2003. Elintarviketurvallisuusjärjestelmä FSSC 22000 sertifioitiin vuonna 2014.

Nykyisen, kansainvälisesti arvostetun BRC Food elintarviketurvallisuussertifioinnin saimme vuonna 2021. Se korvasi sekä ISO 9001, että FSSC 22000 sertifioinnit.

Edelläkävijyys

Tavoitteenamme on aina ollut hyödyntää uusinta tietoa, kehittää uusia tuotteita ja menetelmiä sekä käyttää kaikkien niiden toteuttamiseen kulloinkin nykyaikaisinta saatavilla olevaa tekniikkaa. Yrityksemme tuotantotilat ja varastot ovat modernit ja laitteet edustavat alan uusinta kehitystä. Uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä kehitetään jatkuvasti. Aktiivisen tuotekehityksemme ansiosta tuomme markkinoille joka vuosi uusia tuotteita.

Perheyrittäjyys

Kalaneuvos on suomalaisen perheyrityksen tuotemerkki, jonka alla on valmistettu korkealaatuisia kalatuotteita jo vuodesta 1975. Olemme olleet alusta alkaen tiivis perheyritys. Omistajat ovat vahvasti sitoutuneet toimintaan, ja olemme ylpeitä osaamisestamme.

Perheyrityksessä vastuuhenkilöt pystyvät tekemään päätöksiä nopeasti ja joustavasti. Tämä merkitsee valmiutta reagoida muutostarpeisiin nopeasti. Perheyrityksenä katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja se heijastuu kaikkeen toimintaamme.

Kaikki jalosteemme valmistetaan Suomessa.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuus

Olemme investoineet voimakkaasti ympäristöstä huolehtimiseen ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Yhtiö toteuttaa vuonna 2014 myönnetyn ympäristöluvan ehtoja. Toimintamme on ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaan sertifioitua. Veden käytön vähentäminen ja jäteveden laadun parantaminen ovat tärkeitä jatkuvia ympäristötavoitteitamme. Panostamme energiatehokkuuteen mm. uudistamalla kylmäntuottokapasiteettia energiatehokkailla laitteilla. Tuotantoprosesseissa koko kala hyödynnetään 100-prosenttisesti eli raaka-ainetta ei mene yhtään hukkaan. Ylijäävät kalanosat toimitetaan eläinruoan valmistukseen.

Pahvi ja paperi toimitetaan alan kotimaiselle teollisuudelle uusiokäyttöön. Laitoksen lämmitys ja veden lämmitys hoidetaan kokonaan kotimaisella hakkeella, joka on uusiutuva luonnonvara. Kalan kylmäkuljetuksista jäävät EPS (styrox) -laatikot paalataan käytön jälkeen hyvin pieneen tilavuuteen tehokkaalla EPS-paalaimella. Näin tarvitsemme vähemmän kuljetuksia aikaisempaan verrattuna, ja materiaali toimitetaan uusiokäyttöön.

Olemme pitkään olleet jäsenenä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:ssä (entinen PYR Oy), jonka kautta hoidamme pakkauksien tuottajavastuumme. Ilmoitamme Rinki Oy:lle käyttämiemme pakkausmateriaalien eritellyt määrät vuosittain ja maksamme hyötykäytön järjestämisestä.

Kehitämme jatkuvasti ympäristöasioitamme. Energiajätteen lajittelulla olemme vähentäneet merkittävästi yhdyskuntajätteen määrää. Tutkimme jatkuvasti uusia tapoja säästää luontoa ja kehittää toimintaamme. Olemme vastuullinen yritys ja suosimme hankinnoissammekin suomalaisia tuotteita ja lähipalveluita.

BRC Kalaneuvos 2022
ISO 14001 Kalaneuvos