Arvot

Yrityksemme arvot; laatu, yhteenkuuluvuus ja vastuullisuus ovat ne kulmakivet, joille toimintamme rakentuu, ja joihin pohjautuen toimintaa edelleen kehitetään. Arvomme ovat ohjeena jokaiselle päivälle niin asiakkaidemme, henkilöstömme kuin alihankkijoidemme keskuudessa.

Laatu

Olemme ammattilaisia. Sen vuoksi osaamme, opimme, autamme, aikaansaamme ja uskallamme olla rohkeita. Ylivoimainen laatumme syntyy käyttämistämme laadukkaista raaka-aineista parhaiden osaajien käsissä. Kasvatamme ja jalostamme tuotteemme yli 50 vuoden aikana hioutuneella ammattitaidolla taataksemme herkullisen maun asiakkaillemme.

Laadun takaavat myös tulevaisuudessa jatkuvat panostukset ihmisiin, johtamiseen, prosesseihin, tuotantome-netelmiin, tiloihin ja laitteisiin.

Olemme ensimmäinen suomalainen elintarvikealan tuotantolaitos, joka sai jo vuonna 1995 kansainvälisen ISO 9002 -standardin mukaisen sertifikaatin. Vuonna 2003 tämä laajeni ISO 9001 -standardin mukaiseksi sertifikaatiksi. ISO 14001 -järjestelmä on ollut ympäristöjohtamisen työkaluna vuodesta 2003. Elintarviketurvallisuusjärjestelmä FSSC 22000 sertifioitiin vuonna 2014.

Nykyisen, kansainvälisesti arvostetun BRC Food elintarviketurvallisuussertifioinnin saimme vuonna 2021. Se korvasi sekä ISO 9001, että FSSC 22000 sertifioinnit.

Yhteenkuuluvuus

Perhe ja yrittäjämäinen toiminta ovat meille tärkeitä asioita ja kulttuurillemme keskeistä. Omistajat ovat vahvasti sitoutuneita pitkäntähtäimen kehittämistyöhön ja toimintaan. Jokai-sen työntekijän erilaista osaamista hyödyntäen soudamme samaan suuntaan kohti yhteisiä tavoitteitamme.

Viestimme avoimesti ja siten varmistamme yhteiset koordinaatit oikean suunnan löytämiseksi. Intohimo kalaan yhdistää meitä kaikkia ja jokainen meistä antaa oman työpanoksensa kautta tärkeän lisän sekä työntekijä- että asiakaskokemuksen syntyyn.

Vastuullisuus

Tunnemme kalamme. Omistamme koko arvoketjun mädistä alkaen ja tarjoamme asiakkaillemme maistuvaa, terveellistä ja vastuullisesti kasvatettua tai pyydettyä kalaa. Varmistamme, että työntekijämme voivat olla ylpeitä tekemästään työstä ja että asiakkaamme ympäri maailmaa voivat nauttia helppokäyttöisistä tuotteistamme hyvällä omallatunnolla, osana vastuullista elämäntapaa.

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuus

Olemme investoineet voimakkaasti ympäristöstä huolehtimiseen ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Yhtiö toteuttaa vuonna 2014 myönnetyn ympäristöluvan ehtoja. Toimintamme on ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaan sertifioitua. Veden käytön vähentäminen ja jäteveden laadun parantaminen ovat tärkeitä jatkuvia ympäristötavoitteitamme. Panostamme energiatehokkuuteen mm. uudistamalla kylmäntuottokapasiteettia energiatehokkailla laitteilla. Tuotantoprosesseissa koko kala hyödynnetään 100-prosenttisesti eli raaka-ainetta ei mene yhtään hukkaan. Lopuista ylijäävistä kalanosista valmistetaan bioöljyä.

Pahvi ja paperi toimitetaan alan kotimaiselle teollisuudelle uusiokäyttöön. Laitoksen lämmitys ja veden lämmitys hoidetaan kokonaan kotimaisella hakkeella, joka on uusiutuva luonnonvara. Kalan kylmäkuljetuksista jäävät EPS (styrox) -laatikot paalataan käytön jälkeen hyvin pieneen tilavuuteen tehokkaalla EPS-paalaimella. Näin tarvitsemme vähemmän kuljetuksia aikaisempaan verrattuna, ja materiaali toimitetaan uusiokäyttöön.

Olemme pitkään olleet jäsenenä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:ssä (entinen PYR Oy), jonka kautta hoidamme pakkauksien tuottajavastuumme. Ilmoitamme Rinki Oy:lle käyttämiemme pakkausmateriaalien eritellyt määrät vuosittain ja maksamme hyötykäytön järjestämisestä.

Kehitämme jatkuvasti ympäristöasioitamme. Energiajätteen lajittelulla olemme vähentäneet merkittävästi yhdyskuntajätteen määrää. Tutkimme jatkuvasti uusia tapoja säästää luontoa ja kehittää toimintaamme. Olemme vastuullinen yritys ja suosimme hankinnoissammekin suomalaisia tuotteita ja lähipalveluita.

BRC sertifikaatti 2023
ISO 14001