Julkaistu: 15.05.2012

Hakelämpökeskus valmistui

1024

Kalanjalostustehdas V. Hukkanen Oy:lle on valmistunut 500kw:n hakelämpökeskus. Hakelämpökeskus mahdollistaa siirtymisen lähienergian käyttöön. Energiana hakelämpökeskus käyttää metsän harvennuksista ja päätehakkuista tulevaa puuhaketta. Laitoksen ja veden lämmityksestä huolehtiva hakelämpökeskus on korvannut polttoöljyn, jonka käytöstä on luovuttu kokonaan.