Julkaistu: 27.03.2019

Eduskuntavaaliehdokkaat: kotimainen kalankasvatus tasa-arvoiseen asemaan muun alkutuotannon kanssa

Eduskuntavaaliehdokaskysely: Kotimainen kalankasvatus

Kotimainen kala on ilmastoystävällinen ja kestävä vaihtoehto lihalle. Sen kulutuksen lisäämistä rajoittaa kuitenkin riittämätön tarjonta, tiukka lupapolitiikka sekä kalan kallis hinta. Tilanteeseen saattaa tulla helpotusta ensi vaalikaudella. Kansanedustajaehdokkaat lisäisivät kotimaisen kalan kulutusta helpottamalla kalankasvatuksen asemaa sekä lisäämällä kotimaisen kalan osuutta julkisissa hankinnoissa.

Kalaneuvos selvitti yhdessä viestintätoimisto Pohjoisranta BCW:n kanssa kansanedustajaehdokkaiden näkemyksiä kotimaisesta kalankasvatuksesta1. Kalan kysyntä on kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen 30 vuoden aikana, mutta vain viidennes Suomessa syödystä kalasta on kotimaista. Ehdokkaiden mukaan kotimaisen kalan riittämätön tarjonta sekä kallis hinta ovat suurimmat syyt kotimaisen kalan vähäiseen kulutukseen.

On hienoa, että myös ehdokkaat tiedostavat syyt kotimaisen kalan vähäisen kulutuksen taustalla. Ilman mittavia panostuksia kotimaiseen kalankasvatukseen emme saa kuitenkaan lisättyä kotimaisen kalan tarjontaa, kertoo Kalaneuvoksen toimitusjohtaja Veijo Hukkanen.

Kustannustaso ja tiukka lupapolitiikka esteenä tarjonnan lisäämiselle

Ehdokkaiden mukaan kotimaisen kalan kulutuksen lisäämistä rajoittaa erityisesti kaksi tekijää: kalankasvatuksen korkea kustannustaso Suomessa (41 %) sekä muita maita tiukempi lupapolitiikka (35 %). Puolueista Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset näkevät tiukan lupapolitiikan riittämättömän tarjonnan taustalla, kun taas Vihreiden ehdokkaat nostavat kotimaan korkean kustannustason muita puolueita tärkeämmäksi syyksi.

Ehdokkailta kysyttiin myös, mikä heidän mielestään olisi toimivin keino kotimaisen kalantuotannon kasvattamiseksi. 71 % vastanneista näki, että olisi tärkeää varmistaa, että lupapolitiikka ja kotimainen kalankasvatus ovat tasavertaisessa asemassa muun alkutuotannon kanssa.

Uskon, että tiukan lupapolitiikan taustalla on vanhentuneet käsitykset kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista. Kalankasvatuksen osuus Itämeren kuormituksesta on todellisuudessa marginaalinen. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että tieto kalankasvatuksen ekologisuudesta on alkanut mennä perille, toteaa Veijo Hukkanen.

Kyselyyn vastanneiden ehdokkaiden käsitys kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista olivatkin rohkaisevat. Puolet (51%) vastanneista näki kalankasvatuksen ympäristökuormituksen olevan melko vähäinen ja 22 % vähäinen.

Kotimaista kalaa kouluihin

Lähes kaikki ehdokkaat (96 %) ovat sitä mieltä, että kotimaisen kalan kulutusta on lisättävä myös julkisilla hankinnoilla. Yksi keino tähän on tuoda laadukasta kotimaista kalaa enemmän koululaisten lautasille.

  • Suomalainen kouluruoka täytti juuri 70 vuotta ja on yksi tasa-arvoisen koulujärjestelmämme parhaista puolista. Ministeri Jari Leppä totesi joulukuussa kouluruoan 70-vuotisseminaarissa, että hyvät kotimaiset raaka-aineet ovat suomalaisen kouluruoan perusta. Sama pätee varmasti muissakin julkisissa palveluissa, kuten vanhustenhuollossa. Toivottavasti tämä periaate toteutuu myös kalan osalta tulevaisuudessa, Veijo Hukkanen toteaa.

1Kysely toteutettiin verkkokyselynä helmikuussa 2019. Kyselyyn vastasi 113 ehdokasta. Kyselyllä tavoitettiin ehdokkaita tasaisesti lähes kaikista vaalipiireistä ja puolueista. Näin ollen kyselyn tulokset heijastelevat hyvin eri puolueiden ehdokkaiden näkemyksiä.

Lisätietoja:
Veijo Hukkanen
veijo.hukkanen[at]kalaneuvos.fi
Tel.: +358 500 655356


Kalaneuvos Oy on suomalainen perheyritys, joka on valmistanut laadukkaita kalatuotteita jo vuodesta 1975 lähtien. Yritys toimii Sastamalassa ja Turussa. Kalaneuvos on Suomen suurin kala-alan toimija ja edelläkävijä kalanjalostuksessa, kalan tukkukaupassa, maahantuonnissa ja -viennissä sekä kalankasvatuksessa. Yritys kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia kalatuotteita Kalaneuvos-tuotemerkin ja kaupan private label -merkkien alla.

Kalaneuvos yritysryppäiden kalankasvatukseen keskittyneen Nordic Trout konsernin yli 30 toimipistettä sijaitsevat Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Ruotsissa.


Kyselydataa:

  • Kalan kysyntä on Suomessa kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana, mutta vain 20% Suomessa syödystä kalasta on kotimaista. Mistä mielestäsi johtuu, että kotimaisen kalan osuus kulutuksesta on näin pieni? Valitse tärkein. (n=113, %)

Kotimaista kalaa ei ole tarjolla: 44 %
Kotimainen kala on kallista: 26 %

  • Yksi syy kotimaisen kalan vähäiseen osuuteen on kasvatetun kotimaisen kalan riittämätön tarjonta. Mikä on mielestäsi keskeisin syy tähän? (n=113, %)

Kotimaan kustannustason vuoksi toimiala ei pysty tarjoamaan kasvatettua kalaa kilpailukykyiseen hintaan: 41% (Vihreät 50 %, Keskusta 43 %, Kokoomus 29 %, Vasemmistoliitto 27 %, SDP 41 %, Perussuomalaiset 44 %,)

Muihin maihin verrattuna tiukempi lupapolitiikka ja kovemmat ympäristövaatimukset : 35 % (Keskusta 43 %, Kokoomus 53 %, Vasemmistoliitto 18 %, Vihreät 8 %, SDP 12 %, Perussuomalaiset 50 %)

  • Jos mielestäsi kotimaisen kalan tuotantoa on tarpeen kasvattaa, mitkä olisivat toimivammat keinot? Valitse kolme tärkeintä. (n=113, %)

Varmistetaan, että lupapolitiikassa ja viranomaisohjauksessa kalankasvatus on tasavertaisessa asemassa muun alkutuotannon kanssa: 71 %

Lisätään ammattikalastusta ja panostetaan ammattikunnan koulutukseen ja alan vetovoimaisuuteen: 57 %

Huolehditaan kalankasvatusalan koulutusmahdollisuuksista: 34 %

  • Mikä on käsityksesi kalankasvatuksen ympäristökuormituksen tasosta? (n=113, %)

Melko vähäinen 51 %
Vähäinen 22 %
Melko suuri 16 %
Suuri 5 %
EOS 5 %

  • Pitäisikö mielestäsi kotimaisen kalan osuutta kulutuksesta lisätä myös julkisilla hankinnoilla (kuten kouluruokailu jne)? (n=113, %)

Kyllä: 96 %
Ei: 3 %
En osaa sanoa: 1%

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *