Usein kysytyt Kysymykset

Aiheuttaako kalankasvatus muiden kalakantojen ylikalastusta?

Kalankasvatus ei aiheuta kalakantojen ylikalastusta, sillä käytämme vain vastuullisesti tuotettua rehua. Kalankasvatus on Suomessa vastuullista ja ympäristöystävällistä yritystoimintaa, jossa vesistöstä huolehtiminen on elinehto. Vastuullisuus onkin oleellinen ja luonnollinen osa Nordic Troutin ja Kalaneuvoksen toimintaa. Kotimaisen kirjolohen kasvatusta ohjaa tiukka ympäristölainsäädäntö, jota Nordic Trout ja Kalaneuvos noudattavat tarkasti. Kalankasvatusluvissa on huomioitu vesien- ja merenhoidon tavoitteet sekä tarkasti sallitut fosfori- ja typpipäästöt.

Miten kalojen terveys taataan?

Kalojen hyvinvointi on toimintamme lähtökohta, sillä terveet kalat hyödyntävät ravinteet tehokkaasti, kasvavat hyvin ja ovat vastustuskykyisempiä taudeille. Kalojen terveyttä seuraa päivittäin oma kokenut henkilökuntamme. Tarkkailemme myös veden laatua, happitasapainoa ja lämpötilaa aktiivisesti taataksemme parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet kaloille.

Kirjolohi ei ole luonnonvarainen, eivätkä ne lisäänny luonnonkalojen kanssa eli kirjolohi ei vaaranna Itämeren kalakantoja.

Rehevöittääkö kalan rehu vesiä?

Rehu on suurin tekijä vesien rehevöitymisessä. Mitä tehokkaammin kala syö, sitä paremmin kala kasvaa ja sitä parempi lopputulema on vesistöille. Rehu on myös meille suurin kustannustekijä, joten on kaikkien etu, että rehu päätyy kalan vatsaan eikä vesistöihin. Kirjolohen ruokaan käytetään ainoastaan teollisesti tuotettua kuivarehua, joka on hankittu pitkäaikaisilta yhteistyökumppaneilta. Heidän kanssaan kehitämme yhä terveellisempiä ja vastuullisempia kalarehuja.

Kalankasvatus lähestyy 100 %:sta kiertotaloutta. Tämä merkitsee ravinteiden kierrätystä eli rehuun käytetään lähiraaka-aineita, jotka ovat jo sitoneet fosforia ja typpeä merestä. Luonnonvaraisista kaloista tuotetaan kalajauhoa ja -öljyä, jota käytetään kalanrehussa. Näin minimoidaan vesien ravinnekuormitus.

Kalankasvatuksen osuus Itämeren ravinnekuormituksesta on häviävän pieni. Fosforikuormitus on alle kahden prosentin luokkaa ja typpipäästöt alle prosentin (lähde Suomen Ympäristökeskus) kokonaiskuormituksesta. Kalankasvatusala on pienentänyt ekologista jalanjälkeään huomattavasti viimeisen 15 vuoden aikana. Fosforikuorma on pienentynyt 74 % ja typpikuorma 64 %.

Kuoleeko kaloja paljon kalankasvatuslaitoksissa?

Vastuullisuuden perustana on kalojen hyvinvointi, joka on ammattilaisten käsissä. Siksi kuolleisuus on kasvatuslaitoksissa pientä. Tarvitsemme osaavia ihmissilmiä päättelemään kalojen käyttäytymisestä niiden terveyttä. Nordic Troutilla kaloista huolehtivat pitkäaikaiset työntekijät, jotka todella välittävät kaloista ja ovat alansa kovia ammattilaisia. On myös huomioitava, että luonnon kiertokulun mukaisesti kalakuolemia tai -menetyksiä aiheuttavat kaloja syövät eläimet, kuten hylkeet, linnut ja saukot.

Kuormittaako kirjolohen kasvatus Itämerta?

Kalankasvatuksen osuus Itämeren ravinnekuormituksesta on häviävän pieni. Kasvatamme pääosin kirjolohta lähes 50 kasvatuslaitoksessa Manner-Suomessa, Ahvenanmaalla sekä Ruotsissa. Keskitymme vesistötarkkailumme mukaisesti pitämään vedet puhtaina ja optimoimaan ravinnevirtoja.

Itämeri sekä Ruotsin järvialueet ovat ekosysteemiltään herkkiä ja kestää ravinnekuormitusta vähemmän kuin Norjan lohen kasvatusalustana toimiva Pohjois-Atlantti. Vastuullisessa kirjolohen kasvatuksessa turvaamme vesialueiden terveyden rehun tehokkaalla käytöllä.  Kirjolohen vesijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin muilla eläinproteiinin lähteillä.

Kuinka paljon kirjolohta uskaltaa syödä?

Kotimainen kirjolohi on ollut WWF:n vihreiden kalojen listalla jo vuosikymmenen. Se tarkoittaa, että suomalainen kirjolohi on kestävien ja suositeltavien kalavalintojen joukossa. https://wwf.fi/wwf-lehti/pandan-polku-1-2014/kirjolohi-ui-vihrealle-listalle/

Kotimaista kalaa haluaa 80 prosenttia kuluttajista, mutta vain 20 prosenttia suomalaisten syömästä kalasta on kotimaasta. Kalan kysyntä on silti kaksinkertaistunut viimeisen 30 vuoden aikana. Suomessa on erinomaiset olosuhteet kestävään kalankasvatukseen. Luonnonvarakeskuksen mukaan kala on yksi ympäristöystävällisimmistä proteiininlähteistä. Nordic Fish -konsernilla on käytössä EU:n vaatimusten mukainen jäljitettävyys, joka tekee kalan elämästä läpinäkyvän ja seurattavan. Kalaa kannattaa syödä THL:n ohjeen mukaisesti vähintään kaksi kertaa viikossa. https://thl.fi/ajankohtaista/kampanjat/kesaterveys/kala-on-hyvaksi-terveydelle


Lue lisää suomalaisen kirjolohen kasvatuksesta ja kala-alan vastuullisuudesta Nordic Troutin uudesta vastuullisuusraportista.

Nordic Trout Ab on kalankasvatukseen keskittynyt konserni. Kalanjalostuksen ammattilainen Kalaneuvos sekä Nordic Trout kuuluvat molemmat Nordic Fish -konserniin, joka on suomalainen perheyritys.