ARVONNAN SÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ:
Kalaneuvos Oy, Hukkasentie 25, 38220 Sastamala, Suomi (tästä lähtien ”järjestäjä”)

OSALLISTUMISAIKA:
7.6.-13.6.2024 klo 23:59 asti. Arvonta suoritetaan 14.6.2024, jonka jälkeen voittajiin ollaan yhteydessä.

OSALLISTUMISOHJEET:
Seuraa Kalaneuvosta Facebookissa ja/tai Instagramissa 13.6.2024 mennessä. Kilpailun voittajiksi eivät voi valikoitua Kalaneuvos Oy:n tai Martin Kala Oy:n henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN:
Palkintona 6 kpl Kalaneuvos-maustepakettia (6 eri voittajaa). Voittajiin ollaan yhteydessä sähköpostitse arvosteluun jätettyyn sähköpostiosoitteeseen, joten jätäthän arvosteluun toimivan sähköpostiosoitteesi.

Mikäli emme tavoita arvonnan voittajaa 19.6.2024 klo 08:00 mennessä, arvomme voittajan uudelleen. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Palkinnot voidaan toimittaa vain Suomessa (pl. Ahvenanmaa) sijaitseviin postiosoitteisiin. Mikäli voittajalla ei ole antaa Suomessa sijaitsevaa postiosoitetta, arvotaan uusi voittaja. Voittaja voi pyytää palkinnon lähettämistä muuhunkin kuin omaan postiosoitteeseensa, kunhan postiosoite sijaitsee Suomessa. Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin.

RATKAISUPERUSTEET:
Järjestäjä arpoo kisa-ajan päätyttyä kaikkien ehdot täyttäneiden osallistujien kesken palkinnot. Vain aidot arvontaosallistumiset lasketaan mukaan arvontaan. Mikäli järjestäjä epäilee jonkun osallistujan kohdalla vilppiä, on järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY:
Osallistujien henkilötietoja ei käytetä muuhun kuin voittajan tavoittamiseen palkinnon toimittamista varten. Yhteystiedot hävitetään palkintojen postittamisen jälkeen.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU:
Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista, esteistä arvontaan osallistumisessa tai ongelmista palkinnon toimittamisessa (esim. Postin hukkaama paketti).

MUUT EHDOT:
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.