Mitä vastuullisuus tarkoittaa

Kalaneuvoksella?

Meille on kunnia-asia toimia vastuullisesti osana yhteiskuntaa, huolehtia ympäristöstä ja kehittää toimintaamme jatkuvasti paremmaksi. Valikoimme tarkoilla kriteereillä niin raaka-aineet kuin yhteistyökumppanitkin, vähennämme jatkuvasti veden ja energian kulutusta, hyödynnämme kalat 100-prosenttisesti, kierrätämme tehokkaasti pakkausjätteet.

YHTEISKUNTAVASTUULLISUUS

Vastuullisuuteen kuuluu, että katsomme asioita pitkällä tähtäimellä ja pidämme yllä hyviä yhteistyösuhteita.

Kaikki kalajalosteemme valmistetaan Suomessa, ja suosimme hankinnoissa vastuullisia lähituottajia ja lähipalveluita. Hankimme kalaa kestävistä kalakannoista. Kerromme pakkausmerkinnöissä kalan pyyntialueet. Raaka-aineemme ovat jäljitettävissä.

Kotimaiset kalastajat, joilta hankimme saalista, kuuluvat uuden kalastuslain mukaisesti kaupallisten kalastajien rekisteriin ja ilmoittavat saaliinsa ELY-keskuksiin. Käyttämämme ulkomainen kala, kuten Pohjois-Norjan lohi, tulee pitkäaikaisilta ja luotettavilta yhteistyökumppaneiltamme. Auditoimme kalantoimittajiamme suunnitelmallisesti.

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS

Ympäristön osalta vastuullisuutemme perustuu lainsäädäntöön, voimassa olevaan ympäristölupaan ja ISO 14001 -standardin mukaiseen sertifioituun ympäristöjärjestelmään. Olemme asettaneet tavoitteet ja mittarit ympäristövaikutuksille, kuten veden ja jäteveden määrälle sekä sähkönkulutukselle. Kehitämme jatkuvasti ympäristöosaamistamme.

Modernit tilamme ja tuotantolaitteemme mahdollistavat energiatehokkuuden, jota kehitämme entisestään uudistamalla tuotanto- ja varastotilojemme kylmäntuottolaitteita. Pääosa käyttämästämme energiasta tulee uusiutuvista energialähteistä.

Oman hakelämpökeskuksemme avulla olemme siirtyneet lähienergian käyttöön. Laitoksen ja veden lämmitys hoidetaan kokonaan lähimetsien harvennuksista ja päätehakkuista tulevalla puuhakkeella. Hakelämmitys on korvannut polttoöljyn, jonka käytöstä on luovuttu kokonaan.

Hyödynnämme tuotteissamme koko kalan 100-prosenttisesti, eli raaka-ainetta ei mene hukkaan. Ylijäävät kalanosat toimitetaan eläinruoan valmistukseen.

Kalanruodoista koiranruokaa

PAKKAUSTEN KIERRÄTYS

Olemme pitkäaikainen jäsen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:ssä (entinen PYR Oy), jonka kautta hoidamme tuotepakkaustemme tuottajavastuun. Ilmoitamme eri pakkausmateriaalien määrät vuosittain ja maksamme hyötykäytön järjestämisestä. Katso tarkempaa tietoa tästä.

Tuotannostamme ylijäävä pahvi ja paperi toimitetaan kotimaiselle teollisuudelle uusiokäyttöön. Keräyspaperista ja -pahvista saadaan uutta paperia ja pakkauksia nopeammin ja pienemmällä energialla kuin kaadetusta puusta.

Käytämme tuorekalafileiden pakkaamiseen EcoFishBox™-kalalaatikkoa, joka on vuototiivis ja 100-prosenttisesti kierrätettävä aaltopahvipakkaus. Lue lisää EcoFishBoxista täältä.

Kierrätys pahvista holkkikartonkia, paperista kierrätyspaperia

Kalan kylmäkuljetuksista ylijäävät EPS (styrox) -laatikot tiivistämme tehokkaalla paalaimella uusiomuovipaaleiksi. Näin tarvitaan aiempaa vähemmän kuljetuksia, ja materiaali saadaan uusiokäyttöön, mm. CD-levypakkauksien valmistukseen. Uusiokäyttö vähentää hiilidioksidipoistumaa noin 2,5 miljoonaa kiloa vuodessa verrattuna materiaalin polttoon. Tämä vastaa lähes 2 miljoonaa ajokilometriä bensiinikäyttöisellä autolla, jonka kulutus on 6 l / 100 km. Nämä ajokilometrit vastaavat 50 maailmanympärimatkaa!

vastuullisuus-3-1

Energiajätteen lajittelulla olemme vähentäneet merkittävästi yhdyskuntajätteen määrää vuoden 2016 aikana. Tutkimme jatkuvasti uusia tapoja säästää luontoa ja kehittää toimintaamme.

wave