Mitä vastuullisuus tarkoittaa

Kalaneuvoksella?

Meille on kunnia-asia toimia vastuullisesti osana yhteiskuntaa, huolehtia ympäristöstä ja kehittää toimintaamme jatkuvasti paremmaksi. Valikoimme tarkoilla kriteereillä niin raaka-aineet kuin yhteistyökumppanitkin, vähennämme jatkuvasti veden ja energian kulutusta, hyödynnämme kalat 100-prosenttisesti, kierrätämme tehokkaasti pakkausjätteet.

YHTEISKUNTAVASTUULLISUUS

Vastuullisuuteen kuuluu, että katsomme asioita pitkällä tähtäimellä ja pidämme yllä hyviä yhteistyösuhteita.

Kaikki kalajalosteemme valmistetaan Suomessa, ja suosimme hankinnoissa vastuullisia lähituottajia ja lähipalveluita. Hankimme kalaa kestävistä kalakannoista. Kerromme pakkausmerkinnöissä kalan pyyntialueet. Raaka-aineemme ovat jäljitettävissä.

Kotimaiset kalastajat, joilta hankimme saalista, kuuluvat uuden kalastuslain mukaisesti kaupallisten kalastajien rekisteriin ja ilmoittavat saaliinsa ELY-keskuksiin. Käyttämämme ulkomainen kala, kuten Pohjois-Norjan lohi, tulee pitkäaikaisilta ja luotettavilta yhteistyökumppaneiltamme. Auditoimme kalantoimittajiamme suunnitelmallisesti.

YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS

Ympäristön osalta vastuullisuutemme perustuu lainsäädäntöön, voimassa olevaan ympäristölupaan ja ISO 14001 -standardin mukaiseen sertifioituun ympäristöjärjestelmään. Olemme asettaneet tavoitteet ja mittarit ympäristövaikutuksille, kuten veden ja jäteveden määrälle sekä sähkönkulutukselle. Kehitämme jatkuvasti ympäristöosaamistamme.

Modernit tilamme ja tuotantolaitteemme mahdollistavat energiatehokkuuden, jota kehitämme entisestään uudistamalla tuotanto- ja varastotilojemme kylmäntuottolaitteita. Pääosa käyttämästämme energiasta tulee uusiutuvista energialähteistä.

Oman hakelämpökeskuksemme avulla olemme siirtyneet lähienergian käyttöön. Laitoksen ja veden lämmitys hoidetaan kokonaan lähimetsien harvennuksista ja päätehakkuista tulevalla puuhakkeella. Hakelämmitys on korvannut polttoöljyn, jonka käytöstä on luovuttu kokonaan.

Hyödynnämme tuotteissamme koko kalan 100-prosenttisesti, eli raaka-ainetta ei mene hukkaan. Ylijäävät kalanosat toimitetaan eläinruoan valmistukseen.

Kalanruodoista koiranruokaa

PAKKAUSTEN KIERRÄTYS

Olemme pitkäaikainen jäsen Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:ssä (entinen PYR Oy), jonka kautta hoidamme tuotepakkaustemme tuottajavastuun. Ilmoitamme eri pakkausmateriaalien määrät vuosittain ja maksamme hyötykäytön järjestämisestä. Katso tarkempaa tietoa tästä.

Tuotannostamme ylijäävä pahvi ja paperi toimitetaan kotimaiselle teollisuudelle uusiokäyttöön. Keräyspaperista ja -pahvista saadaan uutta paperia ja pakkauksia nopeammin ja pienemmällä energialla kuin kaadetusta puusta.

Kierrätys pahvista holkkikartonkia, paperista kierrätyspaperia

Kalan kylmäkuljetuksista ylijäävät EPS (styrox) -laatikot tiivistämme tehokkaalla paalaimella uusiomuovipaaleiksi. Näin tarvitaan aiempaa vähemmän kuljetuksia, ja materiaali saadaan uusiokäyttöön, mm. CD-levypakkauksien valmistukseen. Uusiokäyttö vähentää hiilidioksidipoistumaa noin 2,5 miljoonaa kiloa vuodessa verrattuna materiaalin polttoon. Tämä vastaa lähes 2 miljoonaa ajokilometriä bensiinikäyttöisellä autolla, jonka kulutus on 6 l / 100 km. Nämä ajokilometrit vastaavat 50 maailmanympärimatkaa!

vastuullisuus-3-1

Energiajätteen lajittelulla olemme vähentäneet merkittävästi yhdyskuntajätteen määrää vuoden 2016 aikana. Tutkimme jatkuvasti uusia tapoja säästää luontoa ja kehittää toimintaamme.

 

Ympäristöystävällinen ecofishbox™

Vuoden 2017 alussa siirryimme käyttämään tuorekalafileiden pakkaamiseen EcoFishBox™-kalalaatikkoa, joka on vuototiivis ja 100-prosenttisesti kierrätettävä aaltopahvipakkaus.

Mihin tarpeeseen EcoFishBox-laatikkoratkaisulla haetaan ratkaisua?

Kala-alan yrityksenä meillä on mahdollisuus, halu ja vastuu vaikuttaa ympäristöasioihin. Ratkaisua haettiin vastuullisuuteen, logistiseen hyötyyn, tehokkaampaan tilankäyttöön sekä kustannustehokkuuteen.

Saavutamme ympäristötavoitteisiimme asetettuja tavoitteitamme ja ympäristötavoitteena on jätemäärän vähentäminen ja kierrätettävyyden lisääminen. Jo pelkästään suojakäärettä eli kelmutusmuovia säästyy yhtä EcoFishBox-lavaa kohden yli 650 m.

Miten kartonkilaatikon suunnittelu käynnistyi?

Eri kartonkivalmistajat lähestyivät meitä, ja yhteisillä keskusteluilla ja mahdollisuuksien kartoittamisilla käynnistimme suunnittelun. Meillä oli alusta asti voimakas tahtotila ja halu uskoa parempaan – siihen, että asiat voidaan tehdä paremmin kuin mihin olemme tottuneet. Vuosien saatossa koko kylmäketjun tehostumisen myötä olemme voineet alkaa etsiä vaihtoehtoja styrox- eli EPS-laatikoille.

Prosessi oli kolmen vuoden kehityksen tulos, jonka aikana löysimme sopivan laadun ja kestävyyden. Matkan varrella jouduimme hyllyttämään monia eri vaihtoehtoja. Meillä ei ollut varmuutta projektin onnistumisesta, joten siihen liittyi huomattava riski.

Miten Kalaneuvos EcoFishBox laatikkoon pakkaaminen säästää kustannuksia?

 • Rahti- eli logistiikkakuluissa
 • Tilankäytössä, koska EcoFishBox-lavat vievät vähemmän tilaa
 • Laatikoiden käsittely on parantunut eli tehokkuus noussut, koska pakkausuudistuksen myötä meillä on vähemmän paalien kantamista ja kääreiden avaamista
 • Fileointilinjastolla työskentely on tehostunut pakkausuudistuksen myötä lisääntyneen automaation seurauksena. Myös hygieenisyys on parantunut, sillä laatikonmuodostaja tuo laatikot suoraan fileointipöydän eteen
 • Materiaalikustannuksissa

Miksi EcoFishBox on ympäristöystävällinen laatikkoratkaisu?

 • Rahdit ovat vähentyneet murto-osaan
 • Materiaalina kartonki on ympäristöystävällisempi, hiilijalanjälki pienenee.
 • Kartongille on jo olemassa täydellinen kierrätys järjestelmä suomessa, kun taas EPS-laatikko on sekajäte loppukäyttäjillä lähes poikkeuksetta.

Huom. Myös Kalaneuvokselle Norjasta saapuvat EPS-laatikot paalataan ja kierrätetään tehokkaasti (lue tarkemmin yllä).

Mitä hyötyä tuotteesta on asiakkaille?

 • Jätteiden hävitykseen liittyvät hyödyt ja kustannussäästöt. Hävityskustannuksiltaan kartonki on edullisempi kuin sekajäte.
 • Tilansäästö kauppojen ja ravintoloiden varastoissa.
 • Puhtaat jääpussien jäät voidaan hyödyntää uudelleen.
 • Ekologinen vaihtoehto, jota myös kuluttajat arvostavat.
wave