Fisk från kalla, friska och rena nordiska vatten Kalaneuvos-koncernen

Kalaneuvos-koncernen är specialiserad på fiskodling, fiskförädling, partihandel, import och export. Koncernen är baserad i Finland och Sverige. Kalaneuvos Oy har verkat inom fiskindustrin sedan 1975 och är numera den största aktören på den finländska marknaden. Våra viktigaste värderingar är hög kvalitet, att vara i framkanten av branschen, att fortsätta som ett familjeföretag samt miljömässigt och socialt ansvar. Dessa värderingar spelar en viktig roll i vårt dagliga arbete.

Vi förädlar, importerar, exporterar och säljer fisk till såväl grossistkunder som företag inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen och andra aktörer på både den inhemska och den internationella marknaden. Våra produktionsanläggningar och kontor finns i städerna Sastamala och Åbo i sydvästra Finland. Vårt försäljningsområde omfattar hela Finland och vi exporterar för närvarande globalt till över 10 olika länder.

Vi är MSC-certifierade (MSC-C-55443). Titta efter det blå MSC-märket:

Vi är ASC-certifierade (ASC-C-01179). Titta efter det ASC-märket:

Kalaneuvos Oy is ASC certified

Våra fiskprodukter

Kalaneuvos Oy:s produktutbud omfattar färska, rökta, kallrökta, djupfrysta, gravade och marinerade produkter. Vi erbjuder olika typer av fiskprodukter – kaviar, hel fisk, filéer, strimlor, portioner, kuber, benfri och skinnfri fisk. Vi tillämpar kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och har livsmedelssäkerhetscertifieringen FSSC 22000. Dessa standarder ger oss en ram som hjälper oss att uppfylla våra skyldigheter i fråga om kvalitet och livsmedelssäkerhet på ett effektivt sätt. Vi tillämpar också miljöledningssystemet ISO 14001.

Vår fiskodlingskoncern är specialiserad på produktion av smolt och odling av regnbågslax. Koncernen har 30 fiskodlingar i Finland och Sverige. Våra fiskodlingar kan leverera färsk regnbågslax till grossister och förädlare året runt.

Produktion av hög kvalitet

Kalaneuvos Oy har alltid investerat i moderna produktionslinjer och arbetshälsa. Vi har över 230 anställda och de sammanlagda intäkterna uppgick till över 100 miljoner euro. Den sammanlagda årliga volymen av fiskprodukter som förädlas av koncernen är över 20 000 ton. Vårt nordliga läge samt våra långa traditioner och noga utvalda råvaror garanterar högklassiga produkter med utsökt smak. Vi ser fram emot att leverera högklassiga färska, processerna och frysta nordiska fiskprodukter till den globala marknaden.

Kontakta oss via e-post: förnamn.efternamn(at)kalaneuvos.fi


Kontaktinformation

Toni Hukkanen
Toni Hukkanen

Verkställande direktör
Tel. +358 10 4111 495

132uk_flag 847fi_flag

Mika Anttila
Mika Anttila

Inköpschef
Tel. +358 10 4111 492

132uk_flag 847fi_flag

Wili Hukkanen
Wili Hukkanen

Grossist
Tel. +358 10 4111 491

132uk_flag 847fi_flag

Jan Luoko
Jan Luoko

Försäljare
Tel. +358 10 4111 472

847fi_flag 847fi_flag

Mari Heikkilä
Mari Heikkilä

Marknadskommunikationschef
Tel. +358 10 4111 420

132uk_flag 847fi_flag

wave

Our

locations

Kalaneuvos locations

Finland

1 Sastamala
The Head Office and the main production plant

2 Turku
Production plant for the Baltic herring

3 Aland
Fish farm and the processing plant

Sweden

4 Fish farm

5 Fish farm

wave