(viimati uuendatud 4.6.2018)

Privaatsuspoliitika:

Üldine
Teave, mida võime Teilt koguda
Isikuandmete kasutamise eesmärk
Küpsised
Kuidas meie Teie isikuandmeid kaitseme?
Teie õigused
Kuidas me andmeid avaldame ning rahvusvaheline edastus
Lingid teistele veebilehtedele
Kontaktinfo

 

1. Üldine

Andmete töötlemise eest vastutav ettevõte:
Kalaneuvos Oy (äriregistri number: 1809124-6)
Hukkasentie 25
38220 Sastamala
Soome

Kalaneuvos on pühendunud Teie puutumatuse kaitsmisele ja austamisele, töötleme Teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktide ning heade eraelu puutumatuse tavadega. Eraelu puutumatuse poliitika kirjeldab seda, kuidas Teie isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ning kaitstakse meie veebisaidil aadressil https://kalaneuvos.fi/ (käesolevas eraelu puutumatuse poliitikas edaspidi „veebileht“) ning selle kaudu.

Käesolevat eraelu puutumatuse poliitikat võidakse aeg-ajalt mis tahes põhjusel uuendada. Teavitame Teid mis tahes olulistest muudatustest meie eraelu puutumatuse poliitikas, postitades uue eraelu puutumatuse poliitika meie veebilehele. Soovitame Teil käesolevat eraelu puutumatuse poliitikat regulaarselt kontrollida, tagamaks, et olete mis tahes muudatustest teadlik. Teie poolt veebilehe kasutamise jätkamine mis tahes muudatuste tegemise järel käesolevasse eraelu puutumatuse poliitikasse tähendab Teie poolt selliste muudatustega nõustumist.

 

2. Teave, mida võime Teilt koguda

Meie poolt töödeldav teave võib erineda sõltuvalt sellest, milliseid teenuseid Te meie veebilehel kasutate ning kuidas Te neid kasutate. Saate mõjutada seda, millist teavet Teilt kogume, kohandades oma küpsiste seadeid meie veebilehel.

Osa teabest saame Teilt otse, näiteks kogume me teavet, kui annate tagasisidet meie tagasisidevormi kasutades. Osa teabest antakse automaatselt küpsisetehnoloogia ja teiste sarnaste tehnoloogiate kaudu. Näiteks kui nõustute meie analüütikaküpsistega, saame õppida, kuidas te meie veebilehte kasutate ning pakkuda Teile parimat võimalikku teenusekogemust.

a) Andmed, mida meile annate

 • Suhtlemine: kui võtate meiega ühendust veebilehel olevate tagasisidevormide kaudu, võime koguda Teie kontaktandmeid ning muid isikuandmeid, mida olete andnud, nagu Teie e-posti aadress ja telefoninumber. Lisaks võime säilitada dokumentatsiooni selle kirjavahetuse kohta.
 • Samuti võime koguda ja töödelda mis tahes muud teavet, mida anda otsustate.

b) Automaatselt kogutud andmed

 • Logiteave: kui veebilehte külastate, salvestavad meie serverid automaatselt teavet, mida Teie veebilehitseja saadab iga kord, kui veebilehte külastate. See teave võib hõlmata Teie IP-aadressi, veebilehitsejat või domeeni, millelt Te külastate, veebilehti, mida külastate, ning otsisõnu, mida kasutate.
 • Seadmeandmed: võime koguda teavet seadme kohta, mida kasutate veebilehe külastamiseks, sealhulgas riistvaramudeli, operatsioonisüsteemi ja -versiooni, unikaalse identifitseerimistunnuse ja interneti protokolli (IP) aadressi kohta.
 • Asukohateave: kui nõustute analüütikaküpsistega, võime koguda, kasutada ja jagada asukohateavet, sealhulgas Teie seadme reaalajas geograafilist asukohta seoses Teie poolt veebilehe kasutamisega, kasutades näiteks Teie seadme IP-aadressi. Asukohateavet võib kasutada veebilehe teatud omaduste osana, nagu ka veebilehe kasutamise analüüsimise eesmärgil.
 • Google Analytics või teised kolmandatest isikutest analüütikapakkujad: kui nõustute analüütikaküpsistega, kasutame Google Analyticsit ning võimalik, et ka teisi analüüsitööriistu veebilehe kasutamise jälgimiseks. Google Analytics kogub ja säilitab andmeid Teie poolt veebilehe kasutamise kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult: külastuse aeg, külastatud või avatud leheküljed ning kui pikalt on neid kasutatud, veebilehe külastamiseks kasutatud seadme IP-aadress ja teave. Samuti võime kasutada teisi kolmandatest isikutest andmeanalüüsi teenuse pakkujaid. Need teenusepakkujad võivad kasutada küpsiseid, veebilutikaid või teisi tehnoloogiaid Teie poolt veebilehe kasutamise kohta teabe kogumiseks. Analüütikateenuse pakkujad aitavad meil koguda, jälgida ja analüüsida andmeid veebilehe kasutamise kohta selleks, et mõista, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad, ning suurendada veebilehe funktsionaalsust ja kasutajasõbralikkust ning paremini kohandada veebilehte kasutajate vajaduste jaoks. Sellele vastavalt jagatakse osa automaatselt kogutud andmeid selliste kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellel on oma eraelu puutumatuse poliitikad, mis kohalduvad nende toimingutele. Meie käest saab käesoleva eraelu puutumatuse poliitika lõpus leiduva kontaktinfo kaudu paluda ajakohast nimekirja analüüsiteenuse pakkujatest.

 

3. Isikuandmete kasutamise eesmärk

a) Isikuandmeid, mida otse meile annate, kasutame järgnevatel eesmärkidel:

 • veebilehe ekspluateerimiseks ja haldamiseks;
 • veebilehe arendamiseks, parendamiseks ja kaitsmiseks;
 • Teiega suhtlemiseks;
 • pettuse ja teiste väärkasutuste ennetamiseks ja uurimiseks;
 • meie õiguste ja/või vara kaitsmiseks;
 • turu-uuringuteks;
 • veebilehe auditeerimiseks ja analüüsimiseks;
 • veebilehe tehnilise toimivuse ja turvalisuse tagamiseks.

b) Automaatselt kogutud andmeid kasutame järgnevatel eesmärkidel:

 • klienditeeninduse parendamiseks;
 • kasutajakogemuse isikustamiseks;
 • veebilehe haldamiseks;
 • veebilehel saadaval olevate omaduste pakkumiseks;
 • veebilehe arendamiseks, parendamiseks ja kaitsmiseks;
 • turu-uuringuteks;
 • veebilehe auditeerimiseks ja analüüsimiseks, sealhulgas veebilehe kasutamisega seotud arengusuundade analüüsimiseks;
 • veebilehe tehnilise toimivuse ja turvalisuse tagamiseks.

 

4. Küpsised

a) Mis on küpsised?

Arvutiküpsised on väikesed tekstifailid, mida veebileht Teie arvutisse edastab. Küpsised ei kahjusta Teie arvutit ning on anonüümsed. Nad ei sisalda mis tahes teavet, mida võib kasutada Teie tuvastamiseks, samuti ei sisalda need mis tahes konfidentsiaalset teavet, nagu Teie e-posti aadress või krediitkaardiandmed.

Küpsiste kasutamine aitab meil muuta oma veebilehte Teie jaoks lihtsamini kasutatavaks ning aitab pakkuda Teile rohkem isikustatud veebikogemust, näiteks pakkudes teavet toodete ja kampaaniate kohta, mis meie arvates Teile huvipakkuvad. Üks näide küpsiste kasutamisest meie poolt on selle salvestamine, milliseid veebilehe alasid Te külastasite ja kui kauaks, ning need leheküljed, mida Te vaatasite. Seda teavet kasutame selleks, et aidata meil oma veebilehe kujunduse tõhusust parendada, teha seda meie kasutajatele ligipääsetavamaks ning parendada meie poolt pakutavate teenuste kvaliteeti. Samuti kasutame seda teavet, et informeerida tootesoovitusi, mida näete meie veebilehel viibides, teavitustes, mida Teile saadame, ning reklaamides, mida näete teisi veebilehti ja rakendusi külastades.

Küpsiseid ei kasutata ühelgi teisel eesmärgil peale allpool mainitute.

b) Kasutatud küpsiste liigid

 • Olulised küpsised – vajalikud veebilehe toimimiseks: need küpsised on vajalikud selleks, et Kalaneuvose veebileht toimiks. Need aitavad meil tuvastada, mis tüüpi külastaja Te olete ning seejärel pakkuda sobilikku kasutajakogemust.
 • Analüütikaküpsised – töövõimeanalüüs: neid küpsiseid kasutame selleks, et analüüsida, kuidas te veebilehte kasutate. Seda teavet kasutame Kalaneuvose veebilehe jooksvaks hooldamiseks, käitamiseks ja arendamiseks. Võime oma äripartneritel lubada ülalmainitud eesmärkidel küpsiseid kasutada Kalaneuvose veebilehel või sellest väljaspool, kogudes teavet Teie võrgutegevuse kohta erinevatel aegadel ning erinevatel veebilehtedel.
 • Turundusküpsised – suunatud reklaam: neid küpsiseid kasutame selleks, et pakkuda Teile reklaame, mis võivad olla asjakohased Teie ja Teie huvide jaoks. Seda teavet võib kasutada ka selleks, et piirata jäljendeid (näiteks selleks, et tagada, et me ei näitaks Teile korduvalt sama reklaami) ning aidata meil reguleerida reklaame, mis Teile saadetakse, ja mõõta nende efektiivsust. Meie äripartnerid võivad neid küpsiseid eelmainitud eesmärgil kasutada Kalaneuvose veebilehel või sellest väljaspool.

c) Kuidas saan küpsiseid kontrollida?

Kalaneuvose veebileht kasutab küpsiseid selleks, et teha veebileht lihtsamini kasutatavaks ning võimaldada meil pakkuda parimal tasemel teenust. Küpsised on oluline osa sellest, kuidas meie veebileht toimib, kuid me vajame Teie nõusolekut nende kasutamiseks. Oma küpsiste nõusoleku tagasi võtmiseks saate igal ajal uuendada oma isiklikke küpsisteseadmeid.

Saate küpsiseid kontrollida ja/või kustutada omal soovil – täpsema info jaoks vaadake aboutcookies.org. Saate kustutada kõik küpsised, mis on juba Teie arvutis ning seadistada enamik veebilehitsejaid vältima nende paigaldamist. Samas võib seda tehes juhtuda, et peate mõningaid eelistusi manuaalselt seadistama iga kord, kui meie veebilehte külastate, ning teatud funktsioonid ei pruugi toimida.

d) Kes kontrollib küpsistega seotud teavet?

Klienditeave on kättesaadav üksnes Kalaneuvos Oy töötajatele ja tütarettevõtetele, kes vajavad sellist ligipääsu oma töö jaoks, ning meie personali koolitatakse teavet turvaliselt ja eetiliselt kasutama. Meie personal näeb klienditeavet vaid siis, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks.

Kasutame teabe kolmandatele isikutele edastamiseks usaldusväärseid lepingupartnereid. Kõik partnerid on arvesse võtnud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ning muu seadusandluse nõudmisi.

 

5. Kuidas meie Teie isikuandmeid kaitseme?

Teie isiklikku teavet töötlevad üksnes Kalaneuvos Oy ja tema tütarettevõtete töötajad, kes peavad teavet töötlema oma ülesannetega seoses. Igal kasutajal on isiklike infosüsteemide jaoks enda kasutajanimi ja salasõna. Kalaneuvoses on sätestatud asjakohased tehnilised ja korralduslikud turvapraktikad ja -protsessid, et kaitsta isiklikku teavet kadumise, väärkasutuse või muu sarnase ebaseadusliku ligipääsu eest.

Teavet kogutakse andmebaasidesse, mida kaitsevad tulemüürid, salasõnad ja teised tehnilised meetmed. Meie andmebaase ja nende varukoopiaid säilitatakse lukustatud rajatistes ning andmetele pääsevad ligi vaid eelnevalt nimetatud isikud. Meie serverid on tugevalt kaitstud.

Väliste teenusepakkujatega on sõlmitud kirjalikud lepingud, mis nõuavad konfidentsiaalsust andmetöötluses ja andmekaitset.

 

6. Turvalisus

Kalaneuvos kaitseb Teie isikuandmete konfidentsiaalsust väga hoolikalt. Kasutame administratiivseid, füüsilisi ja elektroonilisi meetmeid, mis on loodud Teie teabe kaitsmiseks loata juurdepääsu eest. Vaatamata nendele jõupingutustele säilitada veebilehel ja selle kaudu kogutud isikuandmeid turvalises kasutuskeskkonnas, mis ei ole avalikkusele ligipääsetav, ei saa me tagada isikuandmete turvalisust selle edastamise või hoiustamise ajal meie süsteemides. Lisaks, kuigi me üritame tagada isikuandmete terviklikkust ja turvalisust, ei saa me garanteerida, et meie turvameetmed takistavad kolmandatel isikutel, nagu häkkeritel, saada isikuandmetele ebaseaduslikul viisil ligipääs. Me ei garanteeri ega väida, et Teie kohta käivad isikuandmed on kaitstud kaotuse, väärkasutuse või muutmise eest kolmandate isikute poolt.

Avalikustame kõik seadusega nõutud olukorrad iga Teie krüpteerimata elektroonselt säilitatud isikuandmete turvalisuse, konfidentsiaalsuse või terviklikkuse rikkumise kohta Teie e-posti aadressile või selgelt nähtavate postitustega veebilehel nii kiiresti kui võimalik ning ilma põhjendamatu viivituseta kooskõlas i) õiguskaitse õigustatud vajaduste ning ii) mis tahes meetmetega, mis on vajalikud rikkumise ulatuse kindlaks määramiseks ning andmesüsteemi mõistliku terviklikkuse taastamiseks.

 

7. Teie õigused

Teil on järgnevad õigused seoses oma isikuandmetega, mida Teie kohta säilitame:

 • Õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta säilitame: Kui soovite teada, milliseid isikuandmeid Teie kohta säilitame, võtke palun meiega ühendust kasutades käesoleva eraelu puutumatuse poliitika lõpus antud kontaktinfot. Proovime Teie päringule kiiresti vastata.
 • Õigus ebatäielike, valede, aegunud või ebavajalike isikuandmete parandamiseks, kustutamiseks või ajakohastamiseks. Kui soovite ülalmainitud õiguseid kasutada või kui Teil on meie poolt Teie kohta säilitatud isikuandmete parandamise, kustutamise või ajakohastamise kohta küsimusi, võtke palun meiega ühendust kasutades käesoleva eraelu puutumatuse poliitika lõpus antud kontaktinfot.

 

8. Kuidas me andmeid avaldame ning rahvusvaheline edastus

Võime oma teenuste ja turunduse tagamiseks teatud vajalikku teavet kolmandatele osapooltele avaldada, kui otsustate sellist teavet meiega jagada.

Anname teavet järgnevatele kolmandatele osapooltele (kui otsustate sellist teavet meiega oma isiklike küpsiseseadete kaudu jagada):

 • Analüüsi- ja statistikapartnerid.
 • Meie äripartnerid, nagu reklaamipartnerid, kes järgivad kohalduvaid seaduseid.
 • Ametiasutused, nagu õiguskaitse: Kalaneuvos teeb koostööd valitsuse ja õiguskaitseametnike või erapartneritega, et seadust jõustada ning sellega vastavuses olla. Võime Teie kohta teavet avaldada valitsusele ja õiguskaitseametnikele või erapartneritele, kui me omal äranägemisel peame seda vajalikuks või asjakohaseks nõuetele vastamiseks; õiguslike protsesside hõlbustamiseks (sealhulgas kohtukutsed); Kalaneuvose või kolmanda osapoole vara ja õiguste, avalikkuse või mis tahes isiku turvalisuse kaitsmiseks; mis tahes ebaseadusliku, ebaeetilise või hagetava tegevuse vältimiseks või peatamiseks; või seadusega vastavuses olemiseks.

Võime sellist teavet kolmandatele isikutele avaldada koondatud ja/või anonümiseeritud formaadis, mida ei loeta isikuandmeteks ja mis ei võimalda üksikute kasutajate tuvastamist. Kalaneuvos tagab, et andmete edastamine ja töötlemine toimuvad vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele kõrge turvalisuse ja kaitse tasemega. Kolmandate osapoolte andmetöötlusstandardid tagatakse Euroopa Komisjoni, ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield poolt heaks kiidetud või mis tahes muu heaks kiidetud andmekaitsemääruse meetodiga.

 

9. Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebilehel sisalduvad lingid teistele veebilehtedele. Asjaolu, et meil on link veebisaidile, ei näita toetust, volitust või väidet meie seosele selle kolmanda osapoolega. Meil puudub kontroll kolmandate osapoolte veebilehtede üle. Need teised veebilehed võivad Teie arvutisse paigaldada enda küpsiseid või teisi faile, koguda andmeid või paluda Teilt isikuandmeid.

 

10. Kontaktinfo

Kui Teil on küsimusi, kommentaare või probleeme seoses käesoleva eraelu puutumatuse poliitikaga, Teie puutumatusega seoses veebilehe kasutamisega, või nende isikuandmete kaitsega, mida me Teie kohta omame, võtke palun meiega ühendust e-posti teel info@kalaneuvos.fi või posti teel aadressil Kalaneuvos Oy, Hukkasentie 25, 38220 Sastamala, Soome. Üritame Teie mis tahes mured viivitamatult lahendada.

wave